Kategorie

Jednoczesna rozbudowa trzech szkół podstawowych – w Gliniance, Wiązownie i Zakręcie. Poważny remont w gimnazjum w Gliniance. Adaptacja świetlicy w Woli Duckiej. Gigantyczny budżet – ponad 70 mln zł i ekspresowe tempo – 18 miesięcy od chwili podpisania umowy.

Uruchomiliśmy największy w historii naszej gminy kompleksowy system modernizacji naszych szkół. Za półtora roku we wszystkich szkołach w gminie dzieci będą się uczyły tylko na jedną zmianę! Co roku przybywa 200 mieszkańców. Rośnie też liczba dzieci, które chodzą do naszych szkół. Od kilku lat szkoły w Zakręcie, Gliniance i Wiązownie są przepełnione. Rozwiązanie tego problemu było jednym z największych wyzwań naszego samorządu.

Na rozbudowę szkół potrzebowaliśmy 70 mln zł. To gigantyczna suma, której nie ma w kasie gminy. Mogliśmy rozłożyć modernizację na wiele lat, rozbudowując po kolei każdą szkołę. Ale to oznaczałoby, że przebudowy potrwałyby przynajmniej 5 lat i w tym czasie nie wystarczy nam pieniędzy na żadne inne inwestycje. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozwiązanie bardziej śmiałe i nie stosowane dotąd na naszym terenie. Rozbudujemy nasze szkoły w systemie partnerstwa publiczno – prywatnego – mówi wójt Janusz Budny. To oznacza, że pieniądze na inwestycje wyłożą prywatni przedsiębiorcy. To oni sfinansują i przeprowadzą budowy jednocześnie we wszystkich szkołach. Będziemy spłacali te inwestycje do 2033 roku.

Rocznie będziemy na ten cel wydawali z budżetu gminy ok. 3,8 mln zł mln zł (raty nie są równe). Wkład własny w inwestycje w wysokości ok. 10 mln zł oraz dofinansowanie na termomodernizację budynku gimnazjum w Gliniance i ZSG w Wiązownie, które pozyskaliśmy z UE obniżą wysokość rat. To oznacza, że przez ten cały czas nadal zostaną nam pieniądze na inne cele. I że remonty szkół nie zablokują rozwoju gminy w innych obszarach. Przygotowanie tych inwestycji zajęło nam ponad rok. To skomplikowany i trudny proces, ale jestem przekonany, że to się po prostu opłaci. Nasze dzieci nie mogą dłużej uczyć się na dwie zmiany. Nie możemy dłużej zastanawiać się, co jest bardziej potrzebne szatnia czy sala lekcyjna – dodaje wójt. Nie wyobrażam sobie też podejmowania decyzji, które dzieci są ważniejsze: te z Zakrętu czy te z Glinianki i którą szkołę w związku z tym rozbudować jako pierwszą. Stąd nasze starania o to, by zrobić to kompleksowo i szybko.

W naszej gminie potrzebne są śmiałe plany i odważne działania, które na trwałe podniosą poziom życia mieszkańców. Postępowanie w formie dialogu konkurencyjnego na rozbudowę szkół wygrało konsorcjum, w skład którego wchodzą: Siemens Sp. z o.o., WARBUD S.A., Siemens Finance Sp. z o.o. oraz WARBUD PPP6 Sp. z o.o. Wybrany partner już 10 razy realizował inwestycje z samorządami i rządem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i ma ugruntowaną pozycję na rynku, co gwarantuje nam terminową i rzetelną obsługę. Budynki będą nie tylko wyremontowane i rozbudowane, ale przede wszystkim zostanie w nich przeprowadzona termomodernizacja. Zostaną wyposażone w nowoczesne systemy grzewcze, odnawialne źródła energii. Będą ocieplone w taki sposób, by zmniejszyć zużycie energii potrzebnej do ich ogrzania. To po pierwsze znacznie obniży koszty utrzymania budynków (zaoszczędzone pieniądze pozwolą spłacać miesięczne raty), a po drugie pozwoli zmniejszyć ilość CO2, który emitowany jest do atmosfery.

Rozbudowa szkół będzie trwała także w czasie roku szkolnego. Zacznie się przed wakacjami i będzie trwała także w roku szkolnym 2017/2018. To w oczywisty sposób wpłynie na komfort nauki i pracy w budynkach szkół w tym czasie. O konkretnych utrudnieniach będziemy Państwa informowali na bieżąco. Liczymy jednak na wyrozumiałość. Sytuacja w najbliższych miesiącach w naszych szkołach będzie trudniejsza niż zazwyczaj, ale spodziewany efekt jest wart kilku miesięcy wyrzeczeń. Zakres planowanych prac jest na prawdę imponujący.

Gimnazjum w Gliniance (po reformie edukacji w budynku uczyć się będą dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej) to przede wszystkim termomodernizacja budynku, w tym modernizacja instalacji grzewczej, zastosowanie odzysku ciepła z systemu wentylacji mechanicznej, wymiana drzwi, ocieplenie stropu, wykorzystanie zewnętrznych pomp ciepła jako podstawowego źródła ciepła; instalacja fotowoltaiczna, adaptacja strychu na 4 sale dydaktyczne z zapleczami, wykonanie ciągów pieszych i chodników, budowa oświetlenia od ul. Napoleońskiej do szkoły oraz budowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej nr 2709W do budynku szkoły wraz z parkingiem oraz odwodnieniem terenu.

Szkoła Podstawowa w Gliniance: przebudowa istniejącego budynku, budowa nowego skrzydła (6 sal) i sali gimnastycznej z areną gry 28 x 15 m. Docelowo w szkole będzie można prowadzić 12 oddziałów szkoły podstawowej oraz 6 oddziałów przedszkolnych. Przewidziana jest także rozbiórka budynku parterowego i gospodarczego, ocieplenie ścian i stropodachu (rozbiórka istniejącego docieplenia i położenie nowego), wymiana drzwi i okien, dachu i posadzki, modernizacja instalacji grzewczej (pompa ciepła i kocioł olejowy), ciepłej wody użytkowej i instalacji elektrycznej.

Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Wiązownie (stanie się szkołą podstawową). W tym obiekcie zostanie wykonana termomodernizacja budynku i rozbudowa szkoły o nowe skrzydło. W zakresie termomodernizacji zakłada się wymianę źródeł ciepła i instalacji centralnego ogrzewania, modernizację i rozbudowę systemu wentylacji mechanicznej z zastosowaniem odzysku ciepła, wymianę instalacji ciepłej wody, oświetlenia na energooszczędne oraz wymianę drzwi zewnętrznych i okien. Szkoła uzyska docelowo dla dzieci starszych 22 sale lekcyjne a dla nauczania początkowego 9 sal a także elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery itp.). Stołówka będzie mogła jednorazowo wydać posiłki dla 175 dzieci (1/2 szkoły). Szkoła będzie w pełni dostępna dla uczniów niepełnosprawnych.

Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Zakręcie (stanie się szkołą podstawową) przewidziano termomodernizację budynku, w tym wymianę drzwi zewnętrznych i okien, modernizację źródła ciepła (wysoko kondensacyjny kocioł gazowy), modernizację instalacji, w tym grzewczej i ciepłej wody, elektrycznej i wentylacji mechanicznej. Powstanie nowe skrzydło, w którym znajdzie się 19 sal lekcyjnych z zapleczami na pomoce dydaktyczne, w tym dedykowane pracownie tematyczne (komputerowa, matematyczno- przyrodnicza, fizyczno-chemiczna) oraz 6 sal do edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto przewidziano tam kuchnię przystosowaną do sporządzania na miejscu posiłków dla ok. 400 uczniów oraz stołówkę.Przy szkole przebudowane zostaną parkingi i chodniki.

Przedszkole i świetlica w Woli Duckiej – tu powstaną 4 oddziały przedszkolne i sala wielofunkcyjna na potrzeby świetlicy. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany, a sam budynek ocieplony i wyposażony w instalacje teletechniczną i wentylacyjną.

Zapewnienie przez Wykonawcę gwarantowanych standardów dostępności (komfort użytkowania) tych obiektów oraz uzyskanie gwarantowanych oszczędności i gwarantowanych maksymalnych poziomów zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej jest zapisane w podpisanej umowie. Niedotrzymane tych warunków jest zagrożone naliczeniem stosownych kar umownych.

We wszystkich placówkach zorganizowane zostaną spotkania informacyjne, na których będziemy szczegółowo wyjaśniali wszystkie wątpliwości i przedstawiali plan przeorganizowania pracy szkoły na czas remontu. Do Państwa dyspozycji pozostają także nasi urzędnicy, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące inwestycji. Więcej informacji o formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego można przeczytać na stronie: ppp.gov.pl.

 

[urzednik_online mail=”e.kowalska@wiazowna.pl”]