Kategorie

W otwartym konkursie ofert dotyczącym realizacji zadania „Zrzutowisko Pierzyna” wpłynęła jedna oferta.

Ofertę złożyło Stowarzyszenie „Więzy” na kwotę 19.000,00 złotych.

Po analizie złożonej oferty komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Wiązowna nr 45.597.2018 postanowiła pozytywnie zaopiniować złożoną ofertę.

Przyznano dofinansowanie w kwocie 19.000,00 złotych.