Kategorie

Zbliżająca się wiosna i kilkudniowa odwilż zrobiła swoje. Zarośnięty, zamulony i zaśmiecony rów biegnący wzdłuż ul. Rajskiej w Żanęcinie z powodu braku konserwacji zamienił się w potok, w wyniku czego doszło do podtopień posesji przy ul. Majowej w Dziechcińcu i okolicznych pól.

Gmina w trybie kryzysowym zleciła udrożnienie rowu na odcinku ok. 500 m. Koszt usługi wyniesie prawie 5 tys. zł.

Prosimy wszystkich właścicieli, użytkowników, zarządców gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są rowy melioracyjne o wykonywanie obowiązku ich konserwacji i utrzymania w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód.

Obowiązek utrzymywania we właściwym stanie rowów melioracyjnych i drenowania wynika wprost z ar.77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r poz. 469) i dotyczy właścicieli i użytkowników gruntów, na których te urządzenia się znajdują.

Zachęcamy do tworzenia i aktywnego członkostwa w spółkach wodnych, których zarządy bezpłatnie poświęcają swój czas na pozyskiwanie dotacji i organizację robót. Potrzebna jest również współpraca wszystkich właścicieli nieruchomości przyległych do rowów i nieutrudnianie prowadzenia robót. Wystarczy dobra wola oraz chęć współpracy żeby nie było takiej sytuacji jak obecnie.

Informacji w sprawie spółek wodnych udziela Przemysław Kaźmierczak – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, te. 22 512 58 21, email: p.kazmierczak@wiazowna.pl