Kategorie

Zakończyliśmy wiosenne równanie dróg gminnych. W tym czasie pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie wyrównali około 80 km dróg, z czego ok. 75 km to drogi gminne. Dzięki posiadanemu własnemu sprzętowi możliwe było poprawienie przejezdności prawie dwukrotnie większego zakresu dróg gminnych, niż w latach ubiegłych, gdzie prace te zlecane były firmom zewnętrznym.

Do równania dróg wykorzystano ponad 1000 ton kruszywa dolomitowego i 1000 ton gruzu betonowego. Od 1 czerwca zgodnie z planem rozpoczęte zostały kolejne remonty dróg, które potrwają do końca września.