Kategorie

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy, która odbyła się w piątek, 28 kwietnia w całości poświęcona była Programowi Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016 – 2026. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowane zmiany do Programu, które zostały wprowadzone w wyniku uwag wniesionych przez instytucję udzielającą dofinansowania. Dzięki Programowi możemy ubiegać się o środki z UE. Zakres planowanych działań rewitalizacyjnych nie uległ zmianie.

Najważniejsze z nich to:

  • w Gliniance: zagospodarowanie centrum wsi (między ul. Kościelną i ul. Napoleońską), w tym urządzenie terenu wokół kościoła, stworzenie ścieżki historycznej, a także budowa świetlicy wiejskiej; adaptacja budynku Izby Regionalnej na cele kulturalne; utworzenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Gliniance;
  • w Rzakcie: modernizacja budynku przy pętli autobusowej na cele świetlicy wiejskiej; budowa zaplecza sportowo – rekreacyjnego w oparciu o boisko piłkarskie;
  • w Wiązownie: przebudowa pawilonu handlowego w centrum miejscowości i dostosowanie go do potrzeb ośrodka kultury i niedawno powołanej spółdzielni socjalnej; budowa targowiska; odnowa parku oraz Pałacu Nejmanów.