Kategorie

Czeka nas bardzo trudny rok szkolny. W jego trakcie przebudowane zostaną niemal wszystkie szkoły w naszej gminie. Inwestycje warte łącznie około 70 mln zł prowadzone są równolegle w wielu budynkach. Po ich zakończeniu dzieci we wszystkich szkołach uczyć się będą w komfortowych warunkach i tylko na jedną zmianę.

By to było możliwe, w najbliższych miesiącach prosimy uczniów, rodziców i nauczycieli o wyrozumiałość. Poniżej przedstawiamy ramowy plan reorganizacji pracy w poszczególnych szkołach. Dyrektorzy szkół zbierać będą uwagi i opinie po to, byśmy zapewnili dzieciom możliwie najlepsze warunki nauki w tych trudnych miesiącach.

ZSG w Zakręcie
W najbliższych tygodniach trwać będą tu prace termomodernizacyjne, a potem rozbudowa szkoły. Zajęcia będą odbywać się w dotychczasowych dwóch budynkach. Po wybudowaniu nowego skrzydła – to w zasadzie nowy budynek – już tylko w tym jednym. Zajęcia odbywać się będą bez zmian w godzinach. Mogą jednak nastąpić chwilowe wyłączenia pomieszczeń dydaktycznych. Parking, który znajduje się przed przedszkolem i szkołą, będzie wykorzystywany w czasie budowy. Dlatego rodziców prosimy o wyrozumiałość i szczególną opiekę nad dziećmi na tym terenie.

ZSG w Wiązownie
Tu zakończyliśmy tzw. brudne prace związane z przekuciami i wyburzeniami ścian wewnątrz starego budynku. Od września rusza budowa nowego skrzydła i prace w poszczególnych pomieszczeniach. Wszystkie zajęcia będą odbywały się normalnie, choć musimy się liczyć z hałasem i kurzem.

Gimnazjum w Gliniance
Pracami objęte jest tylko poddasze budynku, więc uczniów niepokoić mogą tylko odgłosy remontu. Mamy jednak zapewnienie wykonawcy, że nie będą one na tyle uciążliwe, by destabilizować pracę szkoły.

SP w Gliniance
Budynek będzie całkowicie wyłączony z użytku. Ze względu na wielkość inwestycji i szeroki zakres prac nie dało się rozbudowy połączyć z pracą dydaktyczną w szkole. Dzieci z klas 0-3 trafiły do nowej szkoły w Malcanowie. Mają zapewniony transport autobusowy. Uczniowie klas 4 – 7 na czas remontu przeniesieni zostali do budynku gimnazjum w Gliniance (transport podobnie jak dotychczas).

SP w Malcanowie
Budowa tej szkoły skończyła się kilka miesięcy temu. Do użytku oddaliśmy niedawno pierwszą tak dużą w naszej gminie halę sportową. Budynek kosztował około 14 mln zł. Jest w pełni przystosowany do potrzeb najmłodszych dzieci. Tu – oprócz dzieci, które normalnie zapisane były do tej szkoły – w tym roku szkolnym chodzić będą także najmłodsze roczniki ze szkoły w Gliniance oraz 3 i 4 – letnie dzieci z przedszkola w Pęclinie. Szkoła w Malcanowie będzie tylko bazą lokalową, opiekę nad dziećmi, tak jak dotychczas, sprawować będą wychowawcy i nauczyciele z przedszkola w Pęclinie i szkoły w Gliniance.