Kategorie

Nowa nawierzchnia

Ul. Słoneczna w Wiązownie będzie miała nową nawierzchnię. Drogowcy wymienili już podbudowę drogi, wyregulowali hydranty i studnie. Do położenia została ostatnia, ścieralna warstwa nawierzchni. Koszt robót to ponad 155 tys. zł (w  tym 14,5 tys. zł to wkład mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej).