Kategorie

Jednym z elementów remontu była wymiana barierek, które nie zapewniały dostatecznego bezpieczeństwa. Nowe są energochłonne dzięki czemu chronią kierowców w razie ewentualnego wypadku. Barierki te stosowane są w miejscach, gdzie przejechanie poza krawędź drogi poważnie zagraża bezpieczeństwu kierowcy i pasażerów pojazdu lub innych użytkowników drogi.

Dodatkowo ZDP wykonał remont nawierzchni jezdni poprzez wzmocnienie „szwów” pomiędzy pasami oraz punktową naprawę jezdni. Uporządkowano również pobocza w otoczeniu remontowanego mostu, usunięto zarastające pobocze zarośla i krzewy.