Kategorie

Pomimo wakacji nasi radni pracują. 1 sierpnia spotkali się na nadzwyczajnej Sesji, na której podjęli 7 uchwał. Najważniejsze z nich to na pewno zmiany w uchwałach budżetowych. Zdecydowano bowiem o przeznaczeniu 78 tys. zł na opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z dokumentacją techniczną dla zadania pn. „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna”. Jeśli uda nam się pozyskać dofinansowanie w konkursie RPO WM na lata 2014-2020 „Mobilność miejska w ramach ZIT”, wzdłuż dróg gminnych i powiatowych powstaną ścieżki rowerowe łączące Gliniankę (od ul. Wrzosowej) przez Lipowo, Malcanów, Dziechciniec, Pęclin, Wiązownę przez ul. Słoneczną i Duchnowską do Duchnowa oraz odcinek od tzw. Kopca przy ul. Lubelskiej do delikatesów Jarton w Wiązownie.

Planowane ścieżki stworzą wspólny system komunikacyjny i będą kontynuacją realizowanej ścieżki rowerowej w ramach I naboru w tym samym konkursie. Podczas pierwszej tury konkursu udało się pozyskać blisko 5 mln zł dofinansowania na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 od Józefowa do Halinowa. Obecnie trwają procedury związane z wyborem wykonawcy budowy ścieżki, ale już dziś myślimy o kolejnych inwestycjach mających poprawić jakoś życia, komunikację oraz bezpieczeństwo. W związku z powyższym radni wyrazili zgodę na przejęcie w zarząd gminy drogi powiatowe na czas realizacji budowy ścieżki.

Radni upoważnili wójta do podpisania umowy z partnerem wiodącym oraz gminą Góra Kalwaria, Karczew, Piaseczno, Zielonka oraz Ząbki dotyczącej realizacji projektu „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła”. W ramach projektu nasi uczniowie już od września będą mogli korzystać z zajęć dodatkowych, podczas których poznają tajniki laboratorium przyrodniczego, matematyki, języka obcego. Wezmą udział także w zajęciach z programowania i robotyki. W ramach projektu powstaną mini projekty edukacyjne. Dzieci zyskają nowe zajęcia, a szkoły doposażenie pracowni o wartości ponad 150 tys. zł!

Zarządzone zostały przedterminowe wybory sołtysa wsi Kopki w związku ze złożoną rezygnacją z funkcji. Wybory powinny zostać przeprowadzone w terminie od 20 sierpnia do 30 września. Dotychczasowa sołtys Marzena Rybka otrzymała podziękowania od władz samorządowych za wieloletnią współpracę.
Planowany jest również rozwój komunikacji miejskiej ZTM (linia L) łączącej gminę Wiązowna (Michałówek, Izabela, Zakręt) z Sulejówkiem (dworzec Kolei Miejskiej). Radni wyrazili zgodę na podjęcie działań w tym kierunku i zawarcie porozumienia z Sulejówkiem.

Punktualnie o godz. 17.00 dla uczczenia bohaterów Powstania Warszawskiego w 73. rocznicę wybuchu powstania zawyły syreny strażackie w Gliniance, Malcanowie i Wiązownie. Na sesji minutą ciszy zgromadzeni oddali hołd powstańcom.