Kategorie

Na lutowej sesji (28.02) radni podjęli 10 uchwał. Najważniejsze z nich dotyczyły dróg powiatowych: 2701W w Majdanie i 2703W w Boryszewie.

Budżet gminy i WPF
Podjęto uchwały o zmianach budżetowych i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmian dokonano m.in. w związku ze zmianą przepisów prawa, koniecznością zapewnienia środków na budowę dróg, wodociągów i kanalizacji oraz nieuzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na Duchnowski Dom Kultury.

Nowe nazwy ulic
W Gliniance nadano nazwy dwóm ulicom: działce13/33 – teraz ul. Skowronka – i działce 527/1 – ul. Promienna. Natomiast działka 527/1 w Malcanowie otrzymała nazwę ul. Kamienna. Po uprawomocnieniu się uchwał (14 dni od daty publikacji) zostaną wysłane do mieszkańców zawiadomienia o zmianie adresu. Szczegółowych informacji udziela Paulina Żurawska, tel. 22 512 58 822, email: p.zurawska@wiazowna.pl

Środki na drogi powiatowe
Droga 2703W w Boryszewie od lat wymaga gruntownej poprawy, tj. budowy jezdni asfaltowej. To ważna inwestycja, bo w czasie budowy trasy S17 droga 2703W będzie istotnym szlakiem komunikacyjnym dla wielu mieszkańców. W budżecie gminy zarezerwowano na ten cel blisko 1,1 mln zł. Zależy nam na szybkim i sprawnym przeprowadzeniu tej newralgicznej inwestycji. Chcemy także mieć nad nią jeszcze większą kontrolę niż zazwyczaj. Dlatego po raz pierwszy w historii gminy podjęto wyzwanie i to gmina będzie realizatorem przetargu, który wyłoni wykonawcę robót, także na drodze powiatowej. Wykonana zostanie jezdnia na odcinku ok. 800 m od drogi powiatowej 2704W (Boryszew-Michałówek) do istniejącej nawierzchni asfaltowej w Góraszce.
Radni zdecydowali o przekazaniu Powiatowi Otwockiemu (zarządcy drogi) pomocy finansowej w wysokości 50 000 zł na opracowanie projektu budowy odcinka drogi pomiędzy Majdanem a Izabelą (dziś jest to droga gruntowa). To ważny etap, bo po jego przeprowadzeniu będzie wiadomo, które nieruchomości zostaną przejęte pod budowę tej drogi.

Harmonogram pracy rady
Ustalone zostały roczne plany pracy stałych komisji rady oraz zaplanowano terminy sesji w 2017 roku. Dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Najem lokalu
Wyrażono zgodę na najem (na okres dwóch lat) lokalu w Ośrodku Zdrowia w Wiązownie dotychczasowemu najemcy firmie MEWA MED Kompleksowa Opieka Medyczna na prowadzenie usług w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w ramach NFZ.

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Uchwalono Regulamin Pomocy Zdrowotnej dla nauczycieli. Pomoc zdrowotna przyznawana jest nauczycielom w związku z długotrwałą przewlekłą chorobą oraz długotrwałym leczeniem specjalistycznym.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz do wglądu w Biurze Rady pok. 207. Przypominamy, że sesje są otwarte dla mieszkańców. Zapraszamy.