Kategorie

Na kwietniowej sesji Rady Gminy radni podjęli ważną dla nas decyzję o rozpisaniu referendum lokalnego w sprawie przyłączenia Gminy Wiązowna do Metropolii Warszawskiej oraz uchwały w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego.

Plany te dotyczą w większości umożliwienia budowy domów jednorodzinnych. Dzięki nim właściciele działek nie będą musieli występować o decyzje o warunkach zabudowy w urzędzie gminy, tylko bezpośrednio będą mogli zgłaszać zamiar budowy do starostwa powiatowego. To znacznie skraca czas budowy domu. W przypadku uchwał dotyczących Duchnowa i Izabeli w planach tych przewiduje się możliwość przeznaczenia części terenów pod usługi. Wynika to głównie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stworzonego dla naszej gminy.

Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczą obszarów: „Glinianka Wrzosowa – Wawrzyniecka”, „Lipowo Armii Krajowej – Wierzbowa”, „Malcanów – Akacjowa”, „Malcanów Jeździecka – Letnia”, „Dziechciniec – Dworska”, „Izabela – Dębów”, „Duchnów – Aktywizacja Gospodarcza II” oraz  dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna.

Radni zdecydowali również o przystąpieniu Gminy Wiązowna do projektu „Mam pomysł na siebie”. Jego głównym celem jest pomoc bezrobotnym w odnalezieniu się na rynku pracy. Projekt będzie realizowany przez GOPS od stycznia 2018 r. Pozyskaliśmy 207 360 zł. Całkowity koszt projektu to 259 200 zł. Wkład własny gminy wynosi 51 840 zł. Za te pieniądze dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, ubogich, które z różnych powodów życiowych nie potrafią samodzielnie znaleźć pracy przeprowadzone zostaną warsztaty z doradcą zawodowym, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie kwalifikacji zawodowych, przygotowanie do prac społecznie użytecznych, które odbywają się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Udział w projekcie jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają wsparcie finansowe na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie. Czas realizacji projektu: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Na sesji gościliśmy gimnazjalistów z Zakrętu. Uczniowie podpatrywali pracę radnych przygotowując się w ten sposób do udziału w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Samorządzie, który odbędzie się 29 maja w Otwocku.