Kategorie

W Wiejskim Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej 25 maja br. odbyła się konferencja pt. „Wdrażanie systemu pomocy dzieciom i rodzinie z problemem alkoholowym” zorganizowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie w porozumieniu z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Wiązowna.

Konferencję rozpoczął występ młodzieży, pt. „Winny” pod kierownictwem Pani Krystyny Motyki z Centrum Wolontariatu w Radiówku. Bardzo przejmujący spektakl wprowadził zebranych w tematykę spotkania. W konferencji udział wzięli: Przewodnicząca GKRPA Agata Łęgowska, Dyrektor GOPS Małgorzata Łysik, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Mariola Kublik, Wójt Janusz Budny, przedstawiciele placówek oświatowych oraz mieszkańcy.

W ramach panelu dyskusyjnego głos zabrali dr psychiatra kliniczny Jolanta Paruszkiewicz, ks. dr Dariusz Tułowiecki wykładowca na wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dyrektor GOPS Małgorzata Łysik oraz kurator Sądu Rejonowego w Otwocku Adrianna Przysowa. Jesteśmy przekonani, że spotkanie wzmocni działania w zakresie ochrony dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz będzie inspiracją do większej współpracy dla każdej ze stron.