Kategorie

Radni zgodzili się przekazać dodatkowe 150 tys. z budżetu gminy  na remont drogi powiatowej 2711W z Glinianki do Rzakty. Powiat dołoży do tego remontu 300 tys. zł. Za te pieniądze wymieniona zostanie nakładka asfaltowa. Prace już ruszyły.

W tym roku na remonty dróg powiatowych w budżecie gminy zarezerwowanych zostało 1 963 000 zł. To rekordowa suma. Jeszcze nigdy w historii gmina nie współfinansowała remontów dróg powiatowych w takim stopniu. Od początku tej kadencji współpraca z powiatem układa się pomyślnie, dzięki czemu możliwe są remonty dróg, które przez lata nie były modernizowane.

Poniżej wykaz zaplanowanych remontów dróg powiatowych w 2016 roku:
Pomoc rzeczowa na budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi nr 2709W – 300 000 zł,
Pomoc rzeczowa na projekt modernizacji drogi 2702W w Zakręcie (ul. Asfaltowa) – 5 000,00 zł,
Pomoc rzeczowa na projekt budowy drogi 2703 W w Boryszewie – 40 000,00 zł,
Pomoc rzeczowa na modernizację drogi nr 2708W w Pęclinie – 100 000,00 zł
Pomoc rzeczowa na modernizację drogi nr 2701W Majdan – Izabela – Michałówek – Duchnów – 448 000,00 zł plus 160 000,00 zł wsparcia finansowego,
Pomoc rzeczowa na modernizację drogi nr 2712W w Kruszówcu – 10 000,00 zł,
Pomoc rzeczowa na budowę chodnika przy ul. Wrzosowej w Gliniance – 100 000,00 zł
Pomoc finansowa na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2709W w Gliniance – 30 000,00 zł,
Pomoc finansowa na modernizację drogi nr 2713 W Wola Ducka – Wola Karczewska – 540 000,00 zł i plus  wsparcie finansowe 80 000,00 zł,
Pomoc finansowa na modernizację drogi nr 2711 W Glinianka – Rzakta – 150 000,00 zł

Pomoc rzeczowa oznacza, że gmina kupuje materiały i przekazuje je powiatowi, który opłaca robociznę. Pomoc finansowa oznacza, że gmina przekazuje powiatowi pieniądze, a ten organizuje prace i materiały.