Kategorie

Informacje dot. referendum

W niedzielę 6 września odbędzie się referendum, w którym będziemy mogli odpowiedzieć „Tak” lub „Nie” na następujące pytania:

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Głosowanie w referendum odbywać się będzie w godzinach 6.00-22.00.

Uwaga: Mieszkańcy z miejscowości Kopki, Malcanów, Lipowo głosują w nowo otwartej Szkole Podstawowej w Malcanowie, ul. Mazowiecka 55.