Kategorie

W czasie sesji 29.09. radni gminy Wiązowna przyjęli uchwały dotyczące trzech planów zagospodarowania przestrzennego na terenach gminy.

„Duchnów – centrum handlowe ”. To plan, który pozwoli na budowę drugiego po Góraszce centrum handlowego na terenie gminy. Planem objęta jest część miejscowości Duchnów. Dzięki tej uchwale inwestor będzie mógł rozpocząć prace związane ze stworzeniem dokumentacji niezbędnej do budowy. Mające powstać w Duchnowie centrum handlowe to inwestycja bardzo korzystna z punktu widzenia mieszkańców gminy. Po pierwsze, w centrum znajdzie zatrudnienie ok. 1500 osób, a okoliczne firmy w będą naturalnym rynkiem kooperantów. Po drugie, wraz z drogami krajowymi, które powstaną w okolicy, wpłynie korzystnie na ceny nieruchomości, a samo centrum zwiększy wpływy do budżetu gminy z podatków. Centrum będzie jednym z największych płatników podatków gruntowych na terenie gminy. Za przeznaczeniem terenu objętego planem pod proponowane funkcje przemawiały następujące argumenty:

  1. ekonomiczne – nowe miejsca pracy; zwiększone wpływy z podatków; zwiększona dostępność towarów i usług; zwiększona atrakcyjność i wzrost wartości gruntów znajdujących się w granicach planu jak i na terenach sąsiadujących;
  2. funkcjonalno-przestrzenne – wykreowanie centrum o ponadlokalnym zasięgu, które będzie sprzyjać przekształcaniu dawnych terenów wiejskich w nowoczesną miejscowość podwarszawską; lokalizacja planowanych funkcji nie będzie stanowić bezpośredniej konkurencji dla istniejących obiektów zaspokajających codzienne potrzeby społeczności lokalnej; proponowane przeznaczenie stymulująco wpłynie na powstawanie nowych osiedli zabudowy mieszkaniowej na terenie Gminy; stworzenie, w ramach planowanych funkcji, przestrzeni publicznej mogącej służyć organizowaniu imprez kulturalnych i rozrywkowych;
  3. komunikacyjne – optymalna lokalizacja przy planowanym węźle drogi krajowej nr 2 i przyszłej autostrady A2 stwarza możliwość dogodnej obsługi komunikacyjnej dla mieszkańców okolicznych gmin, również tych dzielnic Warszawy, położonych dalej od centrum.

„Mienia – etap III” – to plan zagospodarowania dla terenów w miejscowościach Duchnów oraz Kąck, położonych w rozwidleniu dróg: wojewódzkiej nr 721 i powiatowej Duchnów-Kąck (ul. Majowa). Plan zakłada m.in. zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową wzdłuż drogi wojewódzkiej. Nie wszystkie zgłaszane przez mieszkańców wnioski dotyczące opracowywania planu zagospodarowania, mogły zostać uwzględnione, ponieważ znaczna część terenów objęta tym planem, to tereny zalewowe rzeki Mieni. I to, mimo woli niektórych mieszkańców, nie zmieni się ze względu na przepisy przeciwpowodziowe.

Trzeci plan, który przyjęli radni, to plan „Wiązowna Kościelna – Gródek bis” – dla terenów położonych w miejscowości Wiązowna Kościelna i Żanęcin. Plan przewiduje na ww. terenie od strony DK 17 i ul. Turystycznej obszar usługowo-produkcyjny. Bliżej centrum ww. miejscowości funkcja zmienia się na mieszkaniowo-usługową w samym centrum – mieszkaniową. Ten plan zagospodarowania przestrzennego jest ważny także dla mieszkańców Żanęcina. Na jego podstawie gmina będzie mogła przejąć od nadleśnictwa teren, na którym znajduje się miejscowa świetlica. Uregulowanie kwestii prawnych ułatwi ewentualne inwestycje w tej świetlicy. Trzy ww. projekty to kolejna pula miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wiązowna. W przyszłym roku prace planistyczne nabiorą tempa, a pokrycie spójnymi planami większych obszarów gminy jest jednym z priorytetów urzędu. Brak miejscowych planów zagospodarowania utrudnia bowiem zrównoważony rozwój gminy.

Szczegółowych informacji dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego udziela:
Sławomir Burbicki
pok. 005
tel. 22 512 58 16
e-⁠mail: s.burbicki@wiazowna.pl
[urzednik_online mail=”s.burbicki@wiazowna.pl”]