Kategorie

Zmiany przepisów ustawy o samorządzie gminnym, od nowej kadencji wprowadzają obowiązek głosowania na sesjach za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. My w tym zakresie jesteśmy już gotowi. Nasi radni podczas kwietniowej sesji głosowali nad uchwałami za pośrednictwem nowego programu eSesja oraz dedykowanych tabletów. System się sprawdził.

Radni głosowali nad siedmioma uchwałami. Wśród nich znalazły się zmiany w budżecie gminy, które wprowadziły nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w Zakręcie ul. Dębowa” (12 tys. zł); zwiększyli wysokość środków o kwotę 350 tys. zł na zadanie „Modernizacja budynku w Porębach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna” i o kwotę 25 tys. zł na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki”.

Radni podjęli dwie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku w Porębach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna” (350 tys. zł) oraz na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, gm. Wiązowna” (950 tys. zł), które pomogą nam sfinansować te inwestycje.

Zwiększono do kwoty 450 tys. zł pomoc rzeczową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2705W w Kącku oraz zaliczono ul. Jana Pawła II w Zakręcie do kategorii dróg gminnych, co daje nam możliwość podejmowania  dalszych działań prawnych, związanych z koniecznością podziału nieruchomości pod przyszły pas drogowy i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID. Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz w Biurze Rady, pok. 207.

W maju rozpoczniemy transmisję sesji na żywo. A już dziś mogą Państwo zajrzeć na portal mieszkańca http://wiazowna.esesja.pl/, gdzie są dostępne materiały z kwietniowej sesji. Zapraszamy na kolejną sesję, która odbędzie się już 29 maja.

[urzednik_online mail=”p.woznica@wiazowna.pl”]