Kategorie

Od połowy lipca mieszkańcy Radiówka korzystają z gminnej sieci kanalizacyjnej.

Kanalizacja w Radiówku została podłączona do nowo wybudowanej sieci. Tym samym ścieki z osiedla trafiają bezpośrednio do oczyszczalni w Emowie, a nie – jak dotychczas – transportowane przez samochody asenizacyjne. Budynek, który służył dawniej jako oczyszczalnia, a później jako zbiorcze szambo został całkowicie wyłączony z użytkowania.