Kategorie

Zespół doradczy ds. opracowania strategii pod okiem eksperta – Martyny Studzińskiej z Fundacji Zaczyn, intensywnie pracuje nad przygotowaniem „Strategii Polityki Senioralnej Gminy Wiązowna na lata 2017-2020”, której zadaniem będzie określenie potrzeb seniorów oraz rozwiązań, które będą stanowić odpowiedź na te potrzeby.

Opracowując politykę senioralną, radni skupiają się na tym, by znaleźć równowagę pomiędzy działaniami aktywizującymi osoby starsze, które ze względu na ich wiedzę, umiejętności i doświadczenie powinni włączyć się w życie i funkcjonowanie gminy, a projektami zapewniającymi im pomoc i wsparcie w różnych sferach życia.

Strategia określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania do realizacji. Wdrożenie ich powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować ich skutki. Opracowanie Strategii Polityki Senioralnej jest jednym z kluczowych kroków, by głos seniora był słyszalny w publicznej debacie.