Kategorie

Poniżej podajemy adresy stron internetowych przydatnych w działalności organizacji pozarządowych. Znajdą tam Państwo wiele cennych informacji m.in. na temat pozyskiwania środków finansowych, porady prawne dla organizacji pozarządowych, szkoleń, itp.

http://fundusze.ngo.pl/, http://www.ngo.pl/  – ogólnopolski portal organizacji pozarządowych – na bieżąco informuje o tym, co dzieje się w III sektorze, inicjuje dyskusje na ważne tematy, promuje ciekawe wydarzenia. Służy pomocą stowarzyszeniom i fundacjom m.in. w zakresie zarządzania organizacją, prawa, księgowości czy zdobywania funduszy, a także informuje o działaniach prowadzonych przez organizacje.

Pozostałe strony, na których należy szukać informacji na temat ogłaszanych konkursów ofert skierowanych do organizacji pozarządowych:

http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-mlodych-mistrzow-sportu/
http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/ogloszenia_o_konkursach.html
http://www.spoldzielnie.org/
http://www.merkury.org.pl/punkty-inkubacji-innowacji/10 
http://platforma.kursodrom.pl/moodle/login/index.php
http://faoo.pl/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18599/Lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania_innowacje.pdf

http://www.senat.gov.pl/
http://www.mpips.gov.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.msport.gov.pl/
http://www.men.gov.pl/
http://www.msz.gov.pl/
http://www.pfron.org.pl/
http://www.mazovia.pl/
http://www.batory.org.pl/

Polecamy również:
http://www.rci.org.pl/
http://www.pozytek.gov.pl/
http://www.wolontariat.org.pl/
http://www.bezrobocie.org.pl/