Kategorie

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert (wezwań do zapłaty), kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Urząd Gminy Wiązowna przestrzega przed dokonywaniem wpłat.

Informujemy, że wszelkie wpisy do rejestru przedsiębiorców jakim jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są bezpłatne.