Kategorie

Rozpoczęły się roboty budowlane przy przebudowie drogi gminnej nr 270831W – ul. Jeździecka
w Malcanowie i Kopkach. Ulica Jeździecka na odcinku od ul. Trakt Napoleoński w Kopkach do ul. Mazowieckiej w Malcanowie posiada na odcinku początkowym i końcowym jezdnię o nawierzchni bitumicznej. Na brakującym środkowym odcinku zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0m z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego, o szerokości 0,75m. Istniejące zjazdy indywidualne i publiczne zostaną również wykonane z nawierzchni bitumicznej. Istniejące rowy zostaną oczyszczone i wyprofilowane, a przepusty udrożnione. W ramach prowadzonych prac zostanie wykonany odcinek ok. 620 mb jezdni. Całość inwestycji będzie kosztowała ok. 515 tys. zł. W związku
z prowadzonymi robotami drogowymi ul. Jeździecka pomiędzy ul. Letnią, a ul. Trakt Napoleoński będzie nieprzejezdna z wyjątkiem dojazdu do posesji. Stan ten potrwa do połowy grudnia. Poruszających się samochodami prosi się o objazd innymi drogami.