Kategorie

W 2017 roku wykonaliśmy dokumentację projektową na przebudowę ul. Spacerowej w Duchnowie na odcinku ponad 1 km. Na realizację I etapu robót otrzymaliśmy 73 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W ramach tego etapu przebudowaliśmy drogę na odcinku 460 m.b. od skrzyżowania z ul. Bosmańską w kierunku ul. Góry Warszawskie.

W tym roku zrealizujemy II etap robót od ul. Góry Warszawskie do fragmentu drogi przebudowanej w ubiegłym roku. Po wykonaniu robót przygotowawczych, zostanie wykonana stabilizacja podłoża cementem i podbudowa z kruszywa łamanego. Szerokość nawierzchni z tłucznia będzie wynosiła 6 m.

Zostanie przebudowany także przepust poprzeczny pod jezdnią i zarurowany fragment rowu przydrożnego. Wody opadowe będą odprowadzane do istniejących rowów drogowych, bądź na pas zieleni. Na realizację tego zadania uzyskaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 100 tys. zł. Całkowity koszt II etapu inwestycji wyniesie ok. 450 tys. zł. Zadanie zostanie zrealizowane do października.