Kategorie

Mieszkańcy Woli Duckiej podczas zebrania dotyczącego podziału funduszu sołeckiego na 2016 rok zdecydowali, że fundusz zostanie w większości przeznaczony na sprawy związane z Domem Kultury „Kaprys” – wyposażenie, uporządkowanie terenu wokół oraz ogrodzenie. Pozostałe propozycje to: organizacja imprezy integracyjno-aktywizującej, poprawy stanu dróg: ul. Spacerowej i ul. Wiosennej. Łącznie mieszkańcy rozdysponowali kwotę ponad 23 tys. zł. W zebraniu poza sołtysem Sławomirem  Kobusem i mieszkańcami uczestniczył także zastępca wójta Tomasz Kostyra. Wnioski trafią do weryfikacji formalnej przez urzędników.