Kategorie

Zapraszamy mieszkańców gminy Wiązowna, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz inne zainteresowane podmioty do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016- 2026.

W celu zebrania uwag i opinii dotyczących treści Programu zapraszamy na:

  • warsztat w dniu 22 grudnia 2016 roku w godz. 15.00 – 18.00
  • spotkanie konsultacyjne w dniu 9 stycznia 2017 roku w godz. 17.00 – 19.00

Konsultacje w w/w formach odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna (II piętro).

Projekt Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna wraz z załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązowna oraz w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy Wiązowna p. 212 (II piętro).

Uwagi i opinie można zgłaszać w postaci papierowej lub elektronicznej na adres e-mail: e.kowalska@wiazowna.pl lub za pośrednictwem poniższego formularza.