Kategorie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie poszukuje chętnych do pracy na stanowisku osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Wymagania niezbędne:
– kwalifikacje do wykonywania zawodu: logopedy, psychologa lub pedagoga
– co najmniej 1 rok stażu pracy w następujących jednostkach: organizacji pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym
Wymagania dodatkowe:
– samodzielność
– sumienność i obowiązkowość
– umiejętności interpersonalne
– doświadczenie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

Zapraszamy osoby chętne do współpracy!
Kontakt: 22 780 46-59