Kategorie

Kontynuowane są prace związane z budową chodnika na odcinku ok. 2 km od ul. Boryszewskiej w Wiązownie do ul. Żurawiej w Stefanówce, na którym dopuszczony będzie również ruch rowerowy. Inwestorem przedsięwzięcia jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. To ważna inwestycja, która podniesie bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. W ramach tego zadania będą wykonane elementy odwodnienia, pasy zieleni, przejścia dla pieszych oraz dwie pary zatok autobusowych.

Roboty są realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, wykonanej przez Gminę Wiązowna i przekazanej Województwu Mazowieckiemu jako pomoc rzeczowa w 2014 r. W bieżącym roku w ramach pomocy rzeczowej na budowę chodnika Gmina Wiązowna przekazała materiały drogowe dla Województwa Mazowieckiego o wartości 56 tys. zł.