Kategorie

Samorząd wojewódzki zaprasza do prac nad programem, który wyznacza priorytety działań na kolejny rok.

Do 19 czerwca można składać propozycje działań organizacji pozarządowych na 2016 rok. Takie projekty mają szansę na dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego. Rozpoczął się właśnie wstępny etap zbierania propozycji do programu.

Z pieniędzy Województwa Mazowieckiego będą mogły skorzystać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Propozycje trzeba zgłaszać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna jest na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” —> Konsultacje programu na rok 2016. Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej – pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok., który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje przewidziane zostały na przełomie sierpnia i września br. Namawiamy do składania wniosków. Część z tych pieniędzy może trafić do naszej gminy.