Kategorie

Radni zaakceptowali przygotowany z organizacjami pozarządowymi program współpracy na 2016 rok. Na tę współpracę przeznaczymy 120 tys. złotych więcej niż w tym roku.

Przyjęty program określa zasady współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi (NGO), które będą obowiązywały w przyszłym roku. NGO będą pomagały gminie w:

1) upowszechnianiu sportu i rekreacji,
2) utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa publicznego,
3) ochronie i promocji zdrowia,
4) przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym,
5) działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi,
6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
7) upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa,
8) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
9) promocji ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
10) krzewieniu tradycji narodowej i regionalnej, propagowaniu kultury ludowej,
11) promocji i organizacji wolontariatu.

W przyszłorocznym budżecie współpraca z NGO stanowić będzie ponad 2% wszystkich wydatków. Przyjęty program pozwoli nam z rozmysłem dzielić publiczne pieniądze pomiędzy organizacje pozarządowe, które najlepiej służą mieszkańcom gminy.

Szczegóły programu były wypracowywane w specjalnie powołanym zespole, w skład którego wchodzili radni, pracownicy urzędu i przedstawiciele NGO. Opracowany dokument jest teraz podstawą  współpracy przez cały 2016 rok.

Jeśli masz pytania dotyczące programu – zadzwoń lub napisz do nas. Chętnie pomożemy.

Michał Białek
pok. 007
tel. 22 512 58 38
email: m.bialek@wiazowna.pl
[urzednik_online mail=”m.bialek@wiazowna.pl”]