Kategorie

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie składa gorące podziękowania grupie  wolontariuszy, którzy w dniu 10 stycznia 2016 r. kwestowali na rzecz WOŚP:

Kindze Gardockiej, Krystianowi Szymańskiemu, Natalii Ciąćka, Helenie Voss, Joannie i Kindze Szerszeń, Patrycji Kalińskiej, Julii Gawryś Pawłowi Łomża, Marcinowi Łomża, Magdalenie Burak, Nikoli i Oliwii Pazio i Annie Chwalczuk.

Dyrektor Katarzynie Lackiej  i pracownikom Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego za udostępnienie pomieszczeń na koncert finałowy WOŚP, Panu Ryszardowi Karpiukowi za przygotowanie nagłośnienia i pomoc przy organizacji. Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej z Wiązowny: Jackowi Majszczykowi, Annie Kuzawa, Michałowi Kopka, Mateuszowi Biernackiemu, Karolowi Świstakowi, Kamilowi Wojcieszek, Katarzynie Tuszowskiej, Michałowi Kisielowi, Jakubowi Kowalikowi, Jerzemu Anisiewicz, Piotrowi Sadowskiemu, Marii Szydłowskiej, Mateuszowi Tuszowskiemu. Dziękujemy także druhom z Malcanowa: Stanisławowi Boguckiemu, Marcinowi Wojnowskiemu, Jackowi Falińskiemu, Marcinowi Dąbrowskiemu, Dariuszowi Dąbrowskiemu, za współpracę i czuwanie nad bezpieczeństwem wolontariuszy.

Dziękujemy także za wkład pracy przy organizacji i dekoracji sali: dyr. Mirelli Żurawskiej, Annie Niedźwieckiej-Jędrzejewskiej, Paulinie Sokół, Maciejowi Milewskiemu, Jakubowi Ganowskiemu i Krystianowi Hernciszowi. Barbarze Paprockiej za wspaniały tort przygotowany specjalnie na XXIV Finał i za pomoc w trakcie licytacji. Panu Ryszardowi Szczęsnemu za przekazanie pięknych prac fotograficznych i dokumentację wydarzenia. Panu Zbigniewowi Niemczyckiemu za przekazanie vouchera na pobyt w Hotelu „Bryza” w Juracie. Panu wójtowi Januszowi Budnemu za przekazanie zestawu piśmienniczego f-my Parker. za prze Paniom: Julii Jarząbek, Grażynie Sadowskiej i Wandzie Chwalczuk za przekazanie obrazów do licytacji. Paniom Joannie Czubak i Beacie Bieniek (z Warszawy) za przekazanie na licytację kalendarzy, notesów, filmów i płyt z muzyką oraz pomoc w licytacjach. Pani Katarzynie Kępińskiej za przekazanie wielu atrakcyjnych przedmiotów i zabawek. Paniom: Marlenie Gałkowkiej i Justynie Nowodworskiej za przekazane rękodzieł. Bibliotece Publicznej z Wiązowny za przekazanie pozycji książkowej. Urzędowi Gminy za przekazanie dotacji na imprezę finałową. Panu Andrzejowi Chwalczukowi za przekazanie albumów i książek . Panu Sylwestrowi Redek za przekazanie poczęstunku w postaci pączków dla wolontariuszy, Panu Romanowi Sadowskiemu za pomoc w nagłośnieniu i obsługę akustyczną koncertu. Pani Grażynie Kilbach i uczniom ZSG w Wiązownie za pomoc w przygotowaniu dekoracji. Krystianowi Hernciszowi za nagrywanie koncertu.

Podziękowania kierujemy również wykonawcom programu artystycznego XXIV Finału WOŚP:

 • zespołom tanecznym GOK : TAKCIK, TAKT, RYTM oraz licznym solistkom i duetom różnych form tańca
 • zespołowi muzyczno-wokalnemu „RELANIUM” z GOK
 • Zespołowi muzycznemu „The TRUPS”
 • Zespołowi wokalno-muzycznemu „Kwintet Towarzyski” z Warszawy
 • Wokalistkom sekcji wokalno-muzycznej: Dominice Wieczorkowskiej i Joannie Dylewskiej z GOK
 • Chórowi Mienia River z GOK
 • Sekcji fotograficznej GOK za dokumentowanie wydarzenia
 • Gminnemu Przedszkolu im. Misia Uszatka w Wiązownie
 • Gminnemu Przedszkolu w Zakręcie
 • Szkole Podstawowej w Gliniance
 • Szkole Podstawowej w Malcanowie
 • Przedszkolu „Pod Stumilowym Lasem”w Pęclinie
 • Zespołowi Szkolno-Gimnazjalnemu w Wiązownie
 • Chórowi Szkolnemu z Gimnazjum Publicznego z oddziałami dwujęzycznymi w Gliniance
 • Zespołowi Szkolno- Gimnazjalnemu z Zakrętu
 • Wiolecie Kałowskiej i uczestniczkom zajęć ZUMBY w GOK

info. z tukontakt@wiazowna.pl: Koordynator i wolontariusz XXIV Finału WOŚP w Wiązownie – Anna Chwalczuk