Kategorie

W naszej gminie trwa czas zebrań sołeckich w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2016 rok. Na początku września jedno z takich spotkań odbyło się w Dziechcińcu. Mieszkańcy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęli decyzję, że przeznaczą środki z funduszu sołeckiego na:

  1. wykonanie projektu technicznego oświetlenia ul. Miodowej do ul. Ziołowej oraz wykonanie I etapu oświetlenia . – 10 000,00 zł;
  2. wykonanie projektu technicznego oświetlenia ul. Olchowej i zamontowanie 3 słupów oraz 3 lamp – 12 000,00 zł
  3. Zorganizowanie imprezy edukacyjno-aktywizującej łączącej pokolenia w sołectwie – 2 873,00 zł.

Łącznie: 24 873,00 zł

Wniosek o realizację w/w zadań z funduszu sołeckiego został złożony przez sołtys wsi – Annę Lech do urzędu gminy, gdzie zostanie sprawdzony pod względem formalnym. Po jego zatwierdzeniu pieniądze zostaną wydane zgodnie z dyspozycją mieszkańców. W zebraniu udział wzięło 20 mieszkańców wsi, zastępca wójta Tomasz Kostyra, sołtys Anna Lech, radna Majdanu Marzena Dach, dyrektor GOK Mirella Żurawska. Obecność  w/w osób była okazją do dyskusji na temat ewentualnego założenia spółki wodnej oraz omówienia organizacji zajęć na 2015/2016 w świetlicy w Dziechcińcu.