Kategorie

W Izabeli zebranie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2016 rok odbyło się 26 sierpnia br. z udziałem sołtysa wsi – Emilii Dudek, sekretarza gminy – Anny Rosłaniec i Jana Wierzbickiego z wydziału inwestycji UG. Mieszkańcy jednogłośnie zadecydowali, że całą kwotę funduszu tj. 18 510,19 zł przeznaczą na kontynuację budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu. Wniosek o takie przeznaczenie środków sołeckich, sołtys Emilia Dudek złożyła do urzędu gminy, tam wniosek zostanie sprawdzony pod kątem prawno-formalnym.