Kategorie

Gmina Wiązowna wraz z Górą Kalwarią, Karczewem, Piasecznem, Ząbkami,  Zielonką  oraz Liderem Partnerstwa firmą  Ewa Bednarek „Mały Inżynier” wspólnie będzie realizowała projekt edukacyjny, pn.: Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła! Projekt znalazł się na II miejscu listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania.

W ramach projektu uczniowie ze szkół podstawowych z Glinianki, Wiązowny i Zakrętu już od września będą mogli korzystać z zajęć dodatkowych, podczas których poznają tajniki laboratorium przyrodniczego, matematyki, języka obcego jak również w ramach projektu powstaną mini projekty edukacyjne, a firma będąca Liderem Partnerstwa poprowadzi zajęcia z programowania, robotyki oraz zorganizuje naukowe show.

Wartość wniosku o dofinansowanie to 1.998.811,20 PLN w tym wysokość dofinansowania stanowi 1.898.675,20 PLN. Dzięki temu projektowi dzieci i młodzież z naszej gminy zyskają zajęcia dodatkowe wraz z doposażeniem pracowni o wartości ponad 260 tys. zł!

Naborem uczniów do projektu zajmować się będą Koordynatorzy szkolni w każdej placówce. Obecnie trwają prace związane z procesem podpisania umowy o dofinansowanie. O kolejnych krokach w projekcie będziemy informować na bieżąco.

Projekt realizowany będzie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-037/17 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT” RPO WM 2014-2020”.