Kategorie
Dokument z decyzją podatkową. Na nim leżą monety i banknoty

Uzupełnij dane, żeby nie zapłacić zbyt dużo

Nie dostałeś jeszcze decyzji w sprawie wysokości podatku od nieruchomości, który powinieneś zapłacić w tym roku? W takiej sytuacji są mieszkańcy wielu sołectw. Wszystko przez aktualizację klasyfikacji gruntów i kartoteki budynków, którą w zeszłym roku przeprowadziło Starostwo Powiatowe w Otwocku. Nasze nieruchomości zostały wymierzone przy użyciu m.in. systemu satelitarnego. Urzędnicy gminni muszą teraz nanieść w dokumentach 24 tysiące zmian. Pracują nad tym już kilka miesięcy. Codziennie do 20stej. Pracują także w soboty. Miesięcznie wprowadzają 4 tysiące zmian. W lipcu wszystko powinno być zaktualizowane. Po naniesieniu zmian urząd prześle do Ciebie zawiadomienie o wysokości podatku. Będziesz miał 14 dni na jego uregulowanie. Nie zapłacisz odsetek, mimo, że ustawowy termin na zapłacenie podatku od nieruchomości i podatku gruntowego już minął.

Jest jedno „ale”! Ten podatek zostanie naliczony na podstawie ewidencji przekazanej przez starostwo, a ta powstawała np. w oparciu o zewnętrzny obrys należących do Ciebie budynków. Tymczasem np. powierzchnię pomieszczeń o wysokości 1,40- 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej tylko w 50 %, a jeżeli wysokość jest niższa niż 1,40 m w ogóle się pomija. Żeby nie zapłacić więcej niż powinieneś, musisz złożyć w urzędzie deklarację dotyczącą Twojej nieruchomości. Ten dokument znajdziesz na naszym portalu w zakładce „ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE” w dokumentach do pobrania. Jeśli potrzebujesz pomocy przy jego wypełnianiu zadzwoń: 22 789 01 20 lub skorzystaj z formularza URZĘDNIK ONLINE w tej samej zakładce. Chętnie pomożemy. Stawki podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące na terenie Gminy Wiązowna w 2015 r.:

Podatek od nieruchomości

       od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,73 zł od 1 m2 powierzchni,
 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,37 zł od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym, zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,31 zł od 1 m2 powierzchni,

od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,12 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,78 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 2,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

od budowli:

 • 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1191 roku o podatkach i opłatach lokalnych

Podatek rolny:

 1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – 137,50 zł,
 2. od 1 ha fizycznego gruntów rolnych – 275 zł.

Podatek leśny: od 1 ha lasów – 41,55