Kategorie

Spacery z psami to jedne z przyjemniejszych zadań należących do właścicieli pupili. Z faktu posiadania psa wynikają także inne zadania. Najważniejszą sprawą jest zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych oraz dbanie o zachowanie czystości.

W tych właśnie aspektach, właściciele ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt. Zwolnienie psów ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich. W przypadku psów na terenach otwartych możemy pozwolić sobie na zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem. Możemy to zrobić jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia (nie dotyczy to psów rasowych uznawanych za agresywne). Musimy również pamiętać o natychmiastowym usuwaniu przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zieleni itp., a także nieruchomościach innych właścicieli. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach mogą być umieszczane w urządzeniach do zbierania odpadów.

Szczegółowe zasady dostępne są w uchwale Rady Gminy poniżej.