Kategorie

Szanowni Państwo,
Serdecznie informujemy, iż wniosek na dofinansowanie projektu w ramach, którego mogą Państwo ubiegać się o dofinansowanie na budowę instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych przeszedł pozytywnie proces oceny formalnej!

Ocena formalna jest pierwszym z dwóch etapów oceny wniosku o dofinansowanie, jednak pozytywny jej wynik nie oznacza jeszcze dofinansowania projektu. Obecnie wniosek o dofinansowanie przeszedł do etapu oceny merytorycznej, o jej wyniku będziemy Państwa informować na bieżąco.

Przypominamy, iż według dokumentacji konkursowej wstępnych wyników projektu (listy rankingowej wniosków skierowanych do dofinansowanie) możemy spodziewać się na przełomie lutego i marca 207 roku.
Dodatkowo informujemy, iż umowy które zostały zawarte pomiędzy Państwem, a Gminą we wrześniu br. są sukcesywnie rejestrowane i odsyłane do Państwa za pośrednictwem kuriera gminnego. Proszę cierpliwie czekać na swoje egzemplarze.

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji jest opiekun projektu: Pani Olga Nowak (o.nowak@wiazowna.pl; tel. 22 512 58 64).