Kategorie

Podczas pierwszego w nowym roku spotkania, wiązowscy seniorzy wybrali ze swojego grona przewodniczącego Waldemara Moniaka i wiceprzewodniczącą Alicję Czekajewską.

Następnie mówiono zaplanowane na bieżący rok inicjatywy, skierowane do osób starszych z terenu gminy, mające na celu zwiększenie ich aktywności w życiu lokalnej społeczności. Dyskutowano nad poszerzeniem zakresu opieki medycznej, społecznej i kulturalnej dla seniorów. Jednym z głównych zadań Rady jest pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz w sprawach dotyczących seniorów.

Rada Seniorów liczy 15 członków, którymi są: Barbara Bieniek, Jolanta Bogucka, Bogusława Cacko, Alicja Czekajewska, Alfreda Izdebska, Marzena Kopka, Magdalena Łukomska, Małgorzata Łysik, Zdzisław Majszczyk, Waldemar Moniak, Janina Nejman, Małgorzata Nejman, Krystyna Repczyńska, Mariusz Stelmach, Mirella Żurawska. Nowa Rada Seniorów z entuzjazmem przystąpiła do pracy.