Kategorie

Już w listopadzie ruszy budowa ścieżki rowerowej, która połączy gminy Halinów i Józefów. Prawie 10. kilometrowy odcinek tej ścieżki będzie biegł przez teren naszej gminy.

Od Halinowa przez Duchnów, Stefanówkę, Boryszew, Wiązownę i dalej do Józefowa. Ścieżka będzie miała nawierzchnię asfaltową. Zależało nam na tym, by zrealizować budowę zgodnie z sugestiami mieszkańców i najnowocześniejszymi trendami w miejskiej urbanistyce. Betonowa kostka – dotąd często używana na nawierzchniach dla rowerów – nie sprawdza się, o czym wie każdy, kto choć raz przejechał się rowerem po takiej ścieżce na dłuższym odcinku. Ta inwestycja będzie nas kosztował 7 215 505,85 zł. Znaczną część tej kwoty 4 905 010,67 uzyskaliśmy z dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Poddziałanie 4.3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Drugi, równie ważny odcinek drogi dla rowerów, ma szansę powstać od Glinianki przez Wiązownę do Duchnowa, gdzie połączy się z pierwszą ścieżką o ile otrzymamy dofinansowanie na niego. Obecnie wniosek jest na etapie oceny. Zależy nam na tej budowie, bo znacznie podniesie ona poziom bezpieczeństwa rowerzystów, w tym dzieci, które na rowerach dojeżdżają do szkół. Na dofinansowanie tego projektu właśnie złożyliśmy wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, jest szansa, że uzyskamy 9 878 434,09 zł dofinansowania na budowę tej inwestycji.

Obie ścieżki to doskonały przykład, jak w praktyce wygląda dobrowolna współpraca sąsiadujących ze sobą samorządów. Te drogi nie powstałyby, gdyby nie program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dzięki niemu samorządy mogą otrzymać dofinansowanie do różnych projektów, pod warunkiem jednak, że owe projekty będą łączyły we wspólnym działaniu różne samorządy. Innymi słowy, łatwiej nam dziś zdobyć dotację na budowę ścieżki rowerowej, jeśli jej trasę uzgodnimy z kilkoma gminami, niż gdybyśmy mieli zbudować ją tylko u nas. Mieszkańcy poszczególnych gmin na tym korzystają, a samorządowcy mają okazję do wymiany doświadczeń i wiedzy.