Kategorie

Radni uchwalili uchwałę w sprawie uznania za park gminny terenu położonego w Radiówku i wprowadzenia Regulaminu korzystania z parku gminnego. Mieszkańcy osiedla od lat planowali ustawienie wzdłuż wydeptanych ścieżek ławek, wybudowanie obiektów tzw. małej architektury placu zabaw i urządzeń rekreacyjnych. Ponieważ grunt jest ewidencyjnie leśny były trudności w realizacji tych planów. Uznanie za park gminny terenu leśnego wewnątrz osiedla pozwoli na realizację wyżej opisanego zagospodarowania. Urządzenie parku może zostać dofinansowane ze środków unijnych, w nowej perspektywie unijnej są przeznaczone na ten cel środki. Mieszkańcy osiedla na zebraniu w dniu 16 sierpnia br. podjęli uchwałę o przeznaczeniu części środków sołeckich 2015 r. na wykonanie projektu zagospodarowania parku, oraz zdecydowali, że środki sołeckie na 2016 r. powinny zostać przeznaczone na zabezpieczenie ewentualnego wkładu własnego gminy przy aplikowaniu o dotację na urządzenie i zagospodarowanie parku.