Kategorie

Pod takim hasłem odbyła  się w dn. 11.05.2016r. uroczystość w Gminnym Przedszkolu „ Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie poświęcona Św. Janowi Pawłowi II w drugą rocznicę kanonizacji. Od trzech lat organizujemy w naszym przedszkolu taką uroczystość aby przybliżyć całej społeczności przedszkolnej postać i osiągnięcia naszego wielkiego Polaka- Papieża Jana Pawła II. W uroczystości wzięli udział : Ksiądz Proboszcz  Tadeusz Łakomiec, przewodnicząca Rady Rodziców Anna Kaźmierczak oraz dzieci i personel przedszkola.

Najstarsza grupa Puchatki przygotowała z katechetką panią Z. Jakubowską część artystyczną oraz konkurs wiedzy „ Co wiemy o Św. Janie Pawle II”. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców przedszkola. Zorganizowano wystawę prac dzieci oraz bieg po wyznaczonych trasach stosownie do wieku uczestników po terenie przedszkolnym. Uczestnicy biegu otrzymali znaczki pamiątkowe w Roku Miłosierdzia  Św. Jana Pawła II. Warto wspominać już od przedszkola tak wielkiego Polaka, który dał nam przykład jak być przede wszystkim dobrym człowiekiem.

Zachęcamy wszystkich do organizowania takich uroczystości.

 

Dyrektor Przedszkola

„Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie

Ewa Kołodziejczyk