Kategorie

Zgodnie z „Programem współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” oraz „Wieloletnim programem współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 – 2022”, Wójt Gminy ogłasza otwarte konkursy ofert w zakresach:

1) Upowszechnianie sportu i rekreacji w 2017 roku;
2) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2017-2019;
3) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi w latach 2017-2019.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zapoznania się z warunkami konkursów i składania ofert na realizację zadań w w/w zakresach.

Szczegółowych informacji udziela Pan Michał Białek Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: m.bialek@wiazowna.pl.