Kategorie

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 15 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Pielęgnacja pomników przyrody oraz drzew i zadrzewień mających dużą wartość krajobrazową, historyczną i estetyczną na terenie Gminy Wiązowna w 2018 r.” Całkowity koszt tego zadania to 26 tys. zł. Nasz wkład własny wynosi 11 tys. zł.

Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu prac pielęgnacyjnych drzew rosnących na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków – jest to otoczenie ośrodka zdrowia w Wiązownie. Ponadto przeprowadzona zostanie pielęgnacja dwóch drzew – pomników przyrody rosnących przy Os. Parkowym w Wiązownie.

Więcej informacji w tej sprawie udziela Witold Kostrzyński z Wydziału Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 27, e-mail: w.kostrzynski@wiazowna.pl

WFOŚiGW
[urzednik_online mail=”w.kostrzynski@wiazowna.pl”]