Kategorie

Mieszkańcy Glinianki II w piątkowy wieczór 11 września br. podczas sołeckiego zebrania dokonali podziału funduszu sołeckiego. W tym roku do podziału mieli 14 003,68 zł.  Na spotkanie przybyło 14 osób. Obecna była także sekretarz gminy – Anna Rosłaniec oraz Małgorzata Paduch z urzędu gminy. W wyniku dyskusji mieszkańcy zdecydowali, że cały fundusz zostanie przeznaczony na budowę oświetlenia na ul. Wawrzynieckiej. W 2015 r. ze środków sołeckich wykonano projekt tej inwestycji. W tym roku mieszkańcy postanowili o dalszej realizacji tego przedsięwzięcia i rozpoczęciu budowy również ze środków sołeckich. Teraz wniosek czeka na sprawdzenie pod względem formalnym.