Kategorie

28 czerwca o godz. 16.00 w przedszkolu w Pęclinie odbędzie się ostatnia przed wakacyjną przerwą sesja Rady Gminy Wiązowna. Radni będą głosowali nad kilkoma uchwałami finansowymi, które umożliwią przygotowanie inwestycji przewidzianych do realizacji w wakacje. Jedną z najistotniejszych będzie uchwała o przyjęciu kolejnej darowizny od wspólnoty gruntowej. Po Duchnowie i Rzakcie nieruchomości na rzecz Gminy Wiązowna chce przekazać Glinianka. Wspólnoty gruntowe, które powstały wiele lat temu, często nie są w stanie zadbać o swój majątek. Muszą płacić podatki gruntowe i remontować budynki. Jednocześnie z punktu widzenia formalno-prawnego gmina nie może im pomóc. Rozwiązaniem jest przekazanie gruntów czy nieruchomości na rzecz gmin. Wiele wskazuje na to, że nieruchomości przekazane przez wspólnotę z Glinianki będą rewitalizowane z Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna, dzięki możliwości pozyskania funduszy unijnych.

Radni zajmą się również uchwałą dotyczącą przekazania na rzecz gminy drogi na Osiedlu Kwiatowym w Wiązownie (tzw. Konowrocczyzna). Ta droga przez lata należała do wielu właścicieli, z których duża część już nie mieszka na terenie Wiązowny. Ponieważ droga nie należała do gminy, nie można było przeprowadzić na niej żadnych inwestycji, co utrudniało życie mieszkańcom. Właściciele, w zamian za udziały w drodze, otrzymają od gminy inną działkę o takiej wartości, jak droga. Do przejęcia pozostanie jeszcze część nieruchomości prywatnych, na których droga ta się znajduje, ale w ten sposób przybliży się rozwiązanie problemu, który pozostawał nierozwiązany od lat 80-tych.
Radni zajmą się też projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzania planów miejscowych pod nazwą Mienia etap I i Mienia etap II. Dla terenów tych nie zostały przygotowane jeszcze nowe mapy ryzyka zagrożenia przeciwpowodziowego. Chcąc uchwalić plany, należy te mapy uwzględnić, a to skutkowałoby zakazem zabudowy na obszarach zalewowych. Dziś możliwe jest inwestowanie na tych obszarach na podstawie indywidualnych odstępstw, uzyskiwanych przy okazji wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Uchwalenie planów w tym kształcie zablokowałoby tę możliwość. Nowe mapy ryzyka, które z pewnością będą dokładniejsze powstaną dopiero za kilka lat. Wtedy też będzie możliwe uchwalenie nowych planów miejscowych dla tych obszarów.

Radni będą też głosowali nad uchwałą, która przyznaje tytuł honorowego obywatela Gminy Wiązowna ks. Tadeuszowi Łakomcowi. Ksiądz proboszcz po 10 latach kończy posługę w parafii w Wiązownie. Nadając tytuł władze samorządowe chcą podziękować księdzu za lata pracy na rzecz mieszkańców gminy.

Poniżej szczegółowy porządek obrad sesji. Jak zwykle zapraszamy mieszkańców. Tym razem do Pęclina!