Kategorie

Gmina Wiązowna otrzymała tytuł Mazowieckiej Gminy Roku 2016 w Ogólnopolskim plebiscycie pod nazwą Orły Polskiego Samorządu, zajmując pierwsze miejsce w kategorii gmin wiejskich na Mazowszu.

Statuetka „Orzeł Polskiego Samorządu” – nagroda Plebiscytu jest potwierdzeniem sukcesu, a zarazem inspiracją i wzorem dla innych. Nagrodzeni tytułem i statuetką „Orła Polskiego Samorządu” wyznaczają najwyższe standardy, są symbolem rozwoju oraz efektywności w zarządzaniu w regionie. Jest to plebiscyt realizowany w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocji Regionów SAMORZĄDOWA MARKA ROKU już od kilkunastu lat.

Patronat nad tym konkursem sprawują m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a organizatorami są Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.

Plebiscyt „Orły Polskiego Samorządu 2016″ skierowany jest do gmin, które realizując wzorcowo działania ustawowe oraz strategię rozwoju na rzecz społeczności lokalnej podnoszą standard życia mieszkańców oraz wykazują otwartość i przychylność we współpracy z inwestorami i przedsiębiorcami.

W ramach Plebiscytu przyznawane są tytuły „Gmina Roku” na poziomie regionalnym i ogólnopolskim oraz nagrody specjalne: Gmina Atrakcyjna Turystycznie/Powiat Atrakcyjny Turystycznie oraz Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości. Ubiegający się o nagrodę podlegają ocenie Kapituły Plebiscytu. Kryteria ocen są zróżnicowane i uzależnione od charakteru nagrody, o którą ubiega się kandydat. W tym roku Kapituła Plebiscytu oceniała przede wszystkim osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska ( gospodarka wodno – ściekowa), rozwoju infrastruktury technicznej (między innymi budowa dróg gminnych). Szczególnie punktowano działania skierowane do placówek edukacyjnych  i uczniów, realizację zadań dotyczących ochrony zdrowia i promocji gminy. Liczyły się także dotychczasowe nagrody i wyróżnienia zdobyte w kilku poprzednich latach.

Nagrody wręczone zostały w warszawskim Hotelu Gromada 30 września 2016 r. Uroczystość w znakomity sposób poprowadzili Dorota Gardias oraz Piotr Gąsowski. Zgromadzonych gości powitał gospodarz wieczoru  Robert Składowski – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, który pogratulował obecnym ich sukcesów, jak również podsumował odbywające się w dniach 29-30 września Targi Polish Brands Expo – wydarzenie promujące polskie marki oraz regiony, któremu przyświecało hasło: „Made in Poland – znaczy jakość”. Targom towarzyszyło również Polish Business Forum, gdzie w formie paneli rozmawiano i dyskutowano m.in. na temat polskiej marki w globalnej gospodarce oraz trendów, które budują jej innowacyjność. Słowa uznania i gratulacje Laureatom przekazał również  Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 2012 – 2015, a obecnie Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.

W ramach Targów Polish Brands EXPO Gmina Wiązowna wystawiła stoisko promocyjne prezentując dokonania oraz potencjał naszej gminy.