Kategorie

Wojewoda Mazowiecki wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym statusie prawnym, położoną w naszej gminie w obrębie 21-Wiązowna Gminna oznaczonej jako dz. ew. nr 292/4 w związku z budową drogi ekspresowej S17. Treść ogłoszenie znajdą Państwo pod tekstem. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości, odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu.