Kategorie

Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wiązownie ogłasza i zaprasza do negocjacji cenowych na sprzedaż zabudowanych nieruchomości – własność Spółdzielni:

22 czerwca 2018 r.

1. godz.16.30 – dz. ewid. nr 385 poł. w Woli Duckiej ul. Słoneczna 1, gmina Wiązowna, powiat otwocki,
pow. 0,1647 HA /1647 m2 w obrębie Wola Ducka. Nr KW WA1O/00022270/9 (Sąd Rejonowy w Otwocku).

25 czerwca 2018 r.
1. godz. 16.30 – dz. nr ewid. 3 z obrębu 8-07-07, M. St. Warszawa,Wesoła ul. Trakt Brzeski 33.
Powierzchnia łączna nieruchomości 1,0330 HA / 10330 m2. Nr KW WA6M/00364988/7 (Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa).

Miejsce negocjacji : w siedzibie Spółdzielni, Wiązowna ul. Lubelska 57, sala nr 6.

Regulaminy, treść ogłoszeń, wymagane dokumenty: dostępne na www.gswiazowna.pl, www.otodom.pl.

Informacje: tel. 22 789 01 22.

info z tukontakt@wiazowna.pl
Anna Bętkowska Prezes GS