Kategorie

Zapraszamy do udziału w programie osoby bezrobotne, mieszkające w gminie Wiązowna, dla których Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ustalił III profil pomocy. W ramach programu realizowane będą dwa bloki: integracja społeczna (warsztaty kompetencji społecznych, doradztwa zawodowego i autoprezentacji) i aktywizacja zawodowa (prace społecznie użyteczne).

Termin realizacji programu 1.09.2016 r. – 31.10.2016 r.
Rekrutacja trwa do 26.09.2016 r.
Program Aktywizacja i Integracja  realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku oraz Stowarzyszeniem „Krokus-Wiązowna”.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie
Radiówek 25
05-462 Wiązowna
tel. 22 780 46 59 w. 26