Kategorie

Wójt Gminy Wiązowna ogłasza konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Wiązowna w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiązowna.

Konsultacje odbywają się od dnia od 20 lipca do 10 sierpnia 2018 r. na terenie naszej gminy. Opinie, wnioski i uwagi można przesyłać do 10 sierpnia 2018 r. do godz. 16:00 w formie elektronicznej na adres e.rozanska@wiazowna.pl oraz składać w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna oraz na zebraniach jednostek pomocniczych Gminy Wiązowna.

[urzednik_online mail=”e.rozanska@wiazowna.pl”]