Kategorie

Stowarzyszenie Bądźmy Razem chce kupić szczepionki dla seniorów z naszej gminy. W ten sposób stowarzyszenie będzie, z własnej inicjatywy, realizowało zadanie publiczne pn.: „Zdrowy senior to dobry senior”.

By wyżej opisane zadanie mogło zostać zrealizowane potrzebne jest dofinansowanie gminy. Stowarzyszenie zwróciło się do władz gminy o przyznanie takiego grantu. Projekt można teraz oceniać i ewentualnie wnosić uwagi. Jeśli uważasz, że złożona oferta wymaga poprawek, prześlij swoje uwagi na adres mailowy m.bialek@wiazowna.pl do dnia 20.06.2017 r.

Po rozpatrzeniu ewentualnych uwag wójt podejmie decyzję, czy i w jakim stopniu wesprzeć pomysł Stowarzyszenia.