Kategorie

Wójt Gminy Wiązowna ogłasza nabór na stanowiska:
– podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska,
– podinspektor w Wydziale Inwestycji (dwa miejsca),
– podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań wobec kandydatów, zakresu zadań, które będą powierzone pracownikom oraz warunki składania ofert, informacje dotyczące wymaganych dokumentów i szczegółowy opis przebiegu postępowania konkursowego znajdą Państwo  w dołączonych poniżej formalnych zawiadomieniach o naborze.

Polecamy!